Symbol: 431103
Podbudowa: programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1 – Prowadzenie rachunkowości (A.36.)
K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
system: zaoczny

Do zadań absolwenta rachunkowości należy:

  • Prowadzenie rejestrów transakcji finansowych przedsiębiorstw,
  • Sprawdzanie dokładności dokumentów i rejestrów,
  • Wykonanie rozliczeń, bilansów, raportów finansowych w oparciu o przepisy prawa podatkowego,
  • Absolwent dokonuje rozliczeń z US, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury.

Możliwość zatrudnienia: Absolwenci Policealnego Studium Zawodowego na kierunku Finanse i  Rachunkowość mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych  wszystkich przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych- bankach,  towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych etc. jako  księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Absolwent  może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kształcenie na kierunku Finanse i Rachunkowość (technik rachunkowości) ma na celu przygotowanie do:

  • prowadzenia rachunkowości,
  • dokonywania rozliczeń finansowych,
  • kontroli dokumentów i przechowywania dokumentacji księgowej,
  • nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności,
  • wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych,
  • obsługi komputera i wykonywania podstawowych czynności biurowych

Zapraszamy do zdobycia zawodu!