Zawód: TECHNIK INFORMATYK

symbol: 351203
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:  K1 – montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E. 12
K2 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E. 13.
K3 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E. 14.)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
system: zaoczny
TECHNIK INFORMATYK- to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy zewzględu na ogromny rozwój technik komputerowych jaki nastąpił wostatnich latach. Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowychu pracodawców. Warunkiem uzyskania tytułu technika informatyka jest przystąpienie do egzaminupotwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym.

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik informatyk

• oprogramowanie biurowe
• programowanie strukturalne i obiektowe
• urządzenia techniki komputerowej
• multimedia i grafika komputerowa
• specjalizacja (do wyboru: aplikacje internetowe, grafika komputerowa, systemy zarządzania
bazami danych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi)
• zajęcia praktyczne
• język obcy zawodowy

Absolwent studium informatycznego posiadają następujące umiejętności:

• sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi
• umiejętność obsługi oprogramowania użytkowego
• umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania
• umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)
• umiejętność pracy w sieciach komputerowych
• umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania
• znajomość podstaw programowania

Możliwości zatrudnienia:

Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery;
• punkty serwisowe (montaż, modernizacja i naprawa komputerów, odzyskiwanie danych)
• działy obsługi informatycznej każdej firmy
• obsługa i administrowanie sieci komputerowych
• działy obsługi graficznej wydawnictw
• działy obsługi marketingowej firm
• projektowanie i administrowanie stron
• własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych
• sklepy komputerowe, dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zapraszamy do zdobycia zawodu!