Technik handlowiec

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

Absolwent technikum handlowego może:
•    organizować prace związane z przyjmowaniem dostaw oraz przygotowaniem towarów do sprzedaży,
•    obsługiwać klientów oraz realizować transakcje kupna – sprzedaży,
•    prowadzić działania reklamowo –marketingowe,
•    organizować i prowadzić działalność handlową,
•    zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Technik handlowiec może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania, może też realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przykładowe stanowiska pracy to: przedstawiciel handlowy, merchandiser, kierownik  sklepu lub magazynu specjalista ds. marketingu, reklamy, promocji i sprzedaży. Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Zajęcia i praktyki nauczą Cię: przygotowywania ofert dla wymagających klientów, telefonicznej i mailowej obsługa klienta, kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego, akwizycji towarów i ich ewidencji, posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), tego, jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy, entuzjazmu i zamiłowania do podróży handlowych, wysokiej kultury osobistej, inicjatywy, dokładności, rzetelności, sumienności, pracy w e-marketingu, posługiwania się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu i pakietu MS Office, sztuki nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.