Technik elektroradiolog

Kształcenie specjalistyczne jakie zapewnia nasza szkoła przygotowuje do samodzielnego obsługiwania aparatury elektromedycznej, wykonywania określonych badań, procedur oraz zabiegów z zakresu diagnostyki elektromedycznej (m. in. rentgenografia, mammografia, radiologia naczyniowa, ultrasonografia). Ponadto absolwent tego kierunku przygotowany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjenta w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Zarys psychologii
 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 5. Język obcy w elektroradiologii
 6. Język migowy
 7. Fizyka i aparatura w elektroradiologii
 8. Elektroradiologia
 9. Anatomia radiologiczna
 10. Diagnostyka i terapia w elektroradiologii

 

Przykłady jednostek organizacyjnych szpitali/klinik gdzie pracują technicy elektroradiolodzy:

 • pracownie rentgenowskie (RTG);
 • pracownie tomografii komputerowej (TK);
 • pracownie rezonansu magnetycznego (MR);
 • pracownie angiografii / radiologii interwencyjnej;
 • pracownie elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich;
 • pracownie echokardiografii;
 • pracownie spirometrii;
 • pracownie densytometrii;
 • pracownie audiometrii;
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii;
 • szpitalne oddziały ratunkowe;
 • pracownie hemodynamiki / kardioangiografii;
 • pracownie elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników;
 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji;
 • zakłady radioterapii.