Zawód: TECHNIK ELEKTRYK

WiED Zespół Szkół Zaocznych zaprasza na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy. Nauka jest realizowana w ramach 3 kwalifikacji: 

E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

Co nas wyróżnia: 

· Zajęcia prowadzone przez wykładowców/praktyków w swojej dziedzinie, 
· Solidne przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu, 
· Komfortowe warunki kształcenia, 
· Profesjonalne pracownie zawodowe 

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy zatrudnienia: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny. 

Zajęcia odbywają się w trybie:
Weekendowym – tylko w sobotę i niedzielę, co dwa tygodnie. 

Uzyskujesz państwowe dokumenty potwierdzający kwalifikacje!!!

WIADOMOŚCI OGÓLNE: 
Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura. 

DO ZAPISU WYMAGAMY 
· Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) 
· 2 zdjęcie 
· Dokument tożsamości

Ostatnie wolne miejsca!!!