WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej

Zawód:  TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry )
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie Unii Europejskiej. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie, jak: przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

W wyniku kształcenia w zawodzie słuchacze zdobywają następujące umiejętności:

 • umiejętność oceny walorów oraz infrastruktury turystycznej określonych regionów Polski i świata,
 • umiejętność przygotowania oferty usług turystycznych,
 • umiejętność przestrzegania zasad organizacji i ekonomii oraz przepisów prawa dotyczących turystyki wiejskiej,
 • umiejętność organizowania działalności turystycznej i rekreacyjnej na wsi,
 • umiejętność udzielania informacji turystycznej ora wykorzystywania bazy danych do badań marketingowych,
 • umiejętność przestrzegania zasad kategoryzacji wiejkiej bazy noclegowej,
 • umiejętność organizacji i prowadzenia usług noclegowych,
 • umiejętność przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
 • umiejętność organizacji i powadzenia usług żywieniowych,
 • umiejętność organizacji i obsługi imprez turystycznych,
 • umiejętność prowadzenia biura obsługi ruchu turystycznego,
 • umiejętność określania przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań produkcji rolniczej,
 • umiejętność doboru gatunków i odmian roślin oraz ras i typów użytkowych zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego,
 • umiejętność organizacji i wykonania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • umiejętność stosowania ekologicznych metod produkcji rolniczej w gospodarstwie rolnym,
 • umiejętność wytwarzania oraz przechowywania produktów rolniczych zgodnie ze standardami jakości i przepisami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.


Absolwent naszej szkoły może podejmować pracę w gospodarstwach agroturystycznych, biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studium w zawodzie technik turystyki wiejskiej o specjalności agroturystyka. Może również przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE i uzyskać tytuł technika.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!!!

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u