WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Technik BHP

Technik BHP


Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (BHP)

Symbol: 325509
Plan nauczania: podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Nauka trwa 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

 Możliwości zatrudnienia: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Technik  BHP posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi szkolenia oraz kursy dla uczniów oraz pracowników, przeprowadza analizy sytuacji w których doszło do wypadku, tworzy procedury korygujące. Istnieje formalny wymóg, aby każdy nowy pracownik przeszedł odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ciągle rozwijający się rynek pracy daje gwarancje iż zapotrzebowanie na techników BHP będzie rosło.

Po naszym Studium z pewnością będziesz doskonale przygotowany do zawodu technika bezpieczeństwa i      higieny pracy. Tutaj poznasz tajniki ergonomii i fizjologii pracy, toksykologii, podstawy psychologii i socjologii,  statystki i ekonomiki.

 Zapewniamy:

  • praktyki zawodowe w firmach prywatnych, urzędach i przedsiębiorstwach państwowych,
  • nowoczesne narzędzia niezbędne do nauki zawodu: w pełni wyposażoną pracownię komputerową oraz profesjonalne programy edukacyjne i specjalistyczne.
  • Absolwenci mogą podjąć pracę, między innymi, w firmach prywatnych, urzędach i przedsiębiorstwach państwowych, firmach szkoleniowych.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u