WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Technik administracji

Administracja (prowadzenie biura)

Zawód: Technik administracji

symbol 334306
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie 
Kwalifikacje:  K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
system: zaoczny

Pracownik administracji zajmuje się organizacją i gromadzeniem informacji i dokumentacji oraz prowadzeniem wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Prowadzi korespondencję, redaguje pisma urzędowe, wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej.

Wymagania wobec ucznia:

  •  rzetelność
  • • odpowiedzialność
  • • zamiłowanie do ładu i porządku na stanowisku pracy
  • • komunikatywność
  • • kultura osobista

Możliwości zatrudnienia: Technik administracji może pracować w administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych, zakładach usługowych.

Perspektywa:Technik administracji to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

Zajęcia zawodowe: Uczniowie uczą się pojmowania i interpretacji prawa (w tym prowadzone są warsztaty z zakresu prawa humanitarnego - praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela), gospodarki, technik biurowych (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego zawodowego i rachunkowości.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!

 

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u