WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Zawód:  TECHNIK TELEINFORMATYK

Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry )
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia

Technik teleinformatyk jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji. Przede wszystkim buduje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę.

Do zadań technika teleinformatyka może należeć projektowanie prostych sieci komputerowych oraz administrowanie sieciami teleinformatycznymi. Urządzenia i systemy teleinformatyczne charakteryzują się dużym stopniem złożoności, nowoczesności i częstymi zmianami technologicznymi. Obsługa, budowa i projektowanie urządzeń oraz systemów teleinformatycznych wymaga od technika umiejętności analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz samodzielności i chęci samodoskonalenia się. Technik teleinformatyk powinien posiadać duże uzdolnienia informatyczne, matematyczne i techniczne.

Technicy teleinformatycy mogą wykonywać prace na stanowiskach:

 • monterów i wykonawców urządzeń i sieci teleinformatycznych,
 • konserwatorów i serwisantów urządzeń komputerowych i systemów teleinformatycznych,
 • sprzedawców sprzętu i usług komputerowych,
 • projektantów i administratorów sieci komputerowych, 
 • techników ds. utrzymania sieci komputerowych i zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Ze względu na szybki postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie teleinformatyki, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy. Istnieje potrzeba śledzenia nowych rozwiązań technicznych, które obejmują wszystkie obszary informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji. Zawód technika teleinformatyka stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie uważanym za perspektywiczny. Technicy teleinformatycy znajdują zatrudnienie w firmach korzystających z elektronicznej informacji, świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, także w firmach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe i sieciowe.

Zadania zawodowe

 • Montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego.
 • Diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego.
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN.
 • Budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN.
 • Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN.
 • Instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego.
 • Zabezpieczenie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
 • Montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych.
 • Administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej.
 • Diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teletransmisyjnej.
 • Prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych.
 • Organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie sprzedaży komputerów, urządzeń teleinformatycznych i budowy sieci teleinformatycznych.
 • Podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług teleinformatycznych.
 • Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.
 • Weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania przewidzianych prawem wymagań.
 • Kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej.
 • Instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej.
   

Kwalifikacje zawodowe

 • Analizowanie teleinformatycznych systemów i sieci komputerowych.
 • Budowanie zestawów komputerowych i sieci teleinformatycznych.
 • Eksploatowanie teleinformatycznych urządzeń komputerowych i sieciowych.
 • Administrowanie teleinformatycznymi sieciami komputerowymi.
 • Obsługa klientów w zakresie sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.
 • Organizowanie i kierowanie działalnością usługowo-produkcyjną w zakresie teleinformatyki.
 • Diagnozowanie i naprawianie prostych uszkodzeń w urządzeniach komputerowych i sieciach teleinformatycznych.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!

 

 

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u