WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Technik geodeta

Technik geodeta

zawód:   TECHNIK GEODETA

Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry )
System: zaoczny
Podstawa kształcenia: szkoła średnia

Technik geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.


Geodezja (miernictwo) obecna jest w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych. Architekci tworzą projekty na tzw. podkładach mapowych (zaktualizowana mapa zasadnicza), gotowy projekt zostaje wytyczony w terenie przez geodetę, realizacja projektu jest również przez geodetę monitorowana. Kontynuacją tych prac, po zakończeniu budowy, jest inwentaryzacja powykonawcza (na którą składa się pomiar powykonawczy) wykonywana przez geodetę. Przedmiotem geodezji są także badania odkształceń budowli.
Współczesna geodezja współpracuje z różnymi dziedzinami wiedzy i przemysłu, np.: architektura, budownictwo, drogownictwo, rolnictwo, górnictwo, administracja, wojsko itp. Zadaniami geodezji są również regulacje stanu prawnego nieruchomości.

W ramach nauki w szkole uczeń przyswaja umiejętności zawodowe:

 • posługiwania się jednostkami miar stosowanymi w pracach geodezyjnych;
 • korzystania z układów współrzędnych stosowanych w geodezji i kartografii;
 • rozpoznawania znaków i symboli kartograficznych;
 • sporządzania szkiców geodezyjnych;
 • obsługi instrumentów geodezyjnych i przyrządów pomiarowych;
 • wykonywania analitycznych obliczeń geodezyjnych;
 • korzystania z geodezyjnych programów komputerowych;
 • posługiwania się różnymi rodzajami map;
 • stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
 • stosowania zaawansowanych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.
   

Absolwent szkoły w zawodzie technik geodeta może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych;
 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
 • urzędach administracji publicznej.


Absolwent może także prowadzić działalność gospodarczą lub po uzyskaniu świadectwa maturalnego skorzystać z atrakcyjnej oferty studiów wyższych. Kształcenie praktyczne uczniowie realizują o oparciu o obiekty szkolne, rzeźbę terenu oraz obiekty infrastruktury miejskiej w pobliżu szkoły. Szczególną sympatią mieszkańców pobliskich osiedli cieszą się wiosenne ćwiczenia geodezyjne naszych uczniów.
Istotną częścią wiedzy zawodowej są również praktyki w firmach i urzędach administracji publicznej.

Zapraszamy do zdobycia zawodu!!!

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u