WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej

Symbol: 341202
Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Perspektywy zatrudnienia

 • Środowisko domowe podopiecznych,
 • Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej
 • Dziennych Domach Wsparcia,
 • Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej ,
 • Instytucjach działających na rzecz osób starszych,
 • Oddziałach szpitalnych
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Rehabilitacji Leczniczej, Geriatrycznych,
 • Hospicjach

Zapraszamy do zdobycia zawodu!

 

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u