WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Symbol: 532102
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej
Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe w szpitalach, oddziałach opieki stacjonarnej ZOZ, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. W programie język migowy, język niemiecki lub język angielski, technologie informacyjne. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Z4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Opiekun medyczny Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. 
Opiekun medyczny to osoba, która wykonuje zawód zaufania publicznego. Opiekun medyczny pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Od osób wykonujących zawód opiekuna medycznego zależy efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, jezyk obcy ukierunkowany zawodowo, kompetencje personalne i społeczne, orgzanizacja pracy małych zespołów)
 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a)
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • oddziały opieki stacjonarnej; szpitale- oddziały szpitalne, zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady opiekuńczo lecznicze
 • placówki pomocy społecznej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta

Plan nauczania dla zawodu opiekuna medycznego - Przedmioty w kształceniu teoretycznym: 170 godzin

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Po uzyskaniu tytułu zawodowego- opiekun medyczny - jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby  i w różnym wieku.
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
 • wykonywania zabiegów higienicznych
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Zapraszamy do zdobycia zawodu!

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u