WIED -
WIED - Zespół Szkół Zaocznych
Nowoczesne Pracownie
Wykwalifikowana kadra
Wysoki poziom kształcenia

Kursy

kursy

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat.

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

 • podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
 • zdobyciu nowego zawodu
 • zmianie pracy
 • otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Ośrodek Kursowego Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego "Szkoły WiED" zaczynają prowadzić o 1 września 2013 roku kursy kwalifikacyjne w zawodach: elektryk, elektromechanik, technik usług fryzjerskich, technik logistyk. Przyjmujemy już zapisy na te kierunki.

Ogólne informacje o kursie kwalifikacyjnym:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifkację, możliwe jest szybsze przekwalifkowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje.

Słuchacz uzyskuje tytuł technika, gdy zda egzaminy na wszystkie kwalifikacje przypisane do zawodu oraz posiada wykształcenie średnie.

 • egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji
 • egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji
 • uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły
 • dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć
 • egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców
 • część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line
 • po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

 

Uczestnicy kursu zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

 

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły śreniej (Zasadniczej Szkoły Zawodowej, technikum lub liceum);
 • podanie i kwestionariusz (pobrane w sekretariacie) ;
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wystawionego przez lekarza medycyny pracy ( w tym badania sanitarno-epidemiologiczne).

Bogata oferta

W szkołach Wied mamy bardzo bogatą ofertę dla naszych słuchaczy.

Dokumenty do pobrania

Najpotrzebniejsze pliki do pobrania, znajdziesz poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej przejdź do zakładki Dokumenty

Polecane kierunki

Zerknij na kierunki które mogą szczególnie Cię zainteresować.

Bądź w kontakcie


Polub nas na Facebook'u